Ensors intrede van Christus in Brussel in 1889

Getty – LosAngeles. Ik sta voor een immens Belgisch schilderij dat ontbrak op de Ensor-tentoonstelling in Brussel. Het kon niet uitgeleend worden. Op het canvas een bonte gemaskerde processie met Christus (Ensor?) op een ezel, grijnzende militairen, vissersvrouwen, een verliefd koppel, een verwaand rechter, de zelfvoldane burgerij, een dokter met tovenaarshoed, de Dood in frak, de ‘Fanfares doctrinaires’, de bisschop die tamboer-majoor speelt voor burgemeester & schepenen in clownskostuum. Allen onder een vaandel met tekst ‘Vive la Sociale’. Ensor (Oostende, 1860 – 1949) houdt ons voor de gek, zet het establishment  een neus.45056949.IMG_2783s

2,58 bij 4,31 meter groteske figuren. Ensors atelier was niet hoog genoeg. Hij spijkerde het doek tegen de muur, het onderste gedeelte blijft op de grond liggen. Het doek wordt telkens een beetje verder opgerold terwijl hij laag per laag schildert. 50 jaar blijft het doek opgerold liggen in zijn atelier. Het  werd pas opgespannen in 1917 toen hij naar de verhuisde naar de Vlaanderenstraat (Ensorhuis in Oostende). In 1929 ging het werk naar naar Parijs, in 1939 naar Brussel voor grote exposities. Eugène Demolder (ik woonde 15 jaar op de Av. E.Demolder in Schaarbeek) was één van die paar intellectuelen die het genie van Ensor erkende.  In 1987 werd het schilderij aangekocht door het Getty en gerestaureerd. Ondertussen kennen we het als een grensdoorbrekend werk in de geschiedenis van de moderne kunst én als de achtergrond van ons 100 € biljet. Paradoxaal, hoe een parodie op het kapitalisme op een ‘duur’ bankbiljet prijkt. Vive la Sociale!?!