28 oktober 2011 – einde van de Mayakalender en nieuw begin?

In Herne geslapen en innig ingevoeld.  De inspiratie van Calleman : “Mensen geloven dat de Maya kalender gaat over een eenmalige gebeurtenis (gewoonlijk 21 December 2012) wanneer er iets moet gebeuren, zij het een “poolkanteling”, een “galactisch alignement”, “Planeet X”, het einde van de wereld, of een “verandering van het bewustzijn”. Dit is een geweldig naïef en hoofdzakelijk religieus gezichtspunt, waarbij gedacht wordt dat veranderingen gewoon uit de hemel vallen zonder dat de mens daar actief en bewust in participeert in de opbouw van het proces naar het eenheidsbewustzijn. In de werkelijkheid is er overweldigend bewijs dat de Maya kalender opeenvolgende verschuivingen in het bewustzijn beschrijft, die vanaf 17 juli 2010 met een steeds hogere frequentie ervaren zal worden en nog meer na het begin van de Universele Onderwereld op 8 maart 2011. Maar pas op 28 Oktober 2011 zullen de verschuivingen ten einde zijn en zal een eenheidsbewustzijn zich stabiliseren die de grondslag zal vormen voor een millenium van vrede. Deze frequentietoename verklaart ook hoe het mogelijk is dat een dergelijke grote vernieuwing van alle systemen van overheersing mogelijk is in zo’n korte tijd.”
Hoop? Is dit echt een nieuw begin waarin alles stilaan in zijn plooi valt? Of ben ik niet meer dan een nostalgische dromer.
Weet je wat: ik neem het zeker voor het onzekere en ik zorg ervoor dat dit werkelijk een nieuw begin wordt!
En als je meedoen wordt dit ook het begin van wat Calleman n.a.v. zijn onderzoek van de Mayakalender voorspelt.