Volgende opstellingsmoment: datum nog niet bekend.

Voor meer info of aanmeldingen: mail@jospauwels.be

Wat zijn opstellingen?

Een opstelling is een krachtige en unieke wijze van waarnemen en in beweging brengen van  keuzes, van een probleem,  van een relatie, van een familie, van een ziekte of innerlijke gemoedstoestand,….
Het thema en de groeivraag wordt op een aparte manier ruimtelijk en visueel opgesteld, wat op zich inzicht geeft. Onbewuste patronen, loyauteit en wat nodig is om innerlijke rust te brengen voor iedere betrokken, worden duidelijk ervaren. De weg naar groei toont zich in de verplaatsingen.

Als opsteller breng je je groeivraag. Je leert hoe energetische patronen in je leven ontstonden en vorm geven aan de huidige relaties.  Je krijgt de kans uit dit ingesleten energetische patroon te stappen en andere wegen of mogelijkheden te exploreren en te kiezen. 

Als representant krijg je een rol in de opstelling van de opsteller.  Je leert veel van de opstelling en herkent patronen in jouw leven.

Ervaringen

Op één of andere manier voel ik me zeer goed thuis in het opstellingswerk. Sinds mijn eerst familieopstellingen in 1996, heb kunnen leren van en met voortreffelijke opstellers zoals Bert Hellinger, Stephan Hausner, Mahr Albrecht, Bernt Isert, … In die 26 jaar ervaring kreeg ik meermaals van cliënten die een opstelling doen als feedback dat ik zeer veel voel, neutraal blijf maar vooral meer dan vele andere systeemopstellers respect toon voor de cliënt.

Praktisch:

We werken in La Charlotte in de Breemstraat in Herne. Tijdens een halve dag combineren 2 opstellingen, vb.: een voormiddag van 9u30 tot 13u3 of een namiddag van 13u15 tot 17u15. Dag en uur worden samen met de opstellers vastgelegd. Indien mogelijk brengt ieder opsteller een viertal representanten mee. Er is ook een pool van representanten. De opsteller betaalt voor de begeleiding van de opstelling. De representanten doen een bijdrage voor de onkosten (thee, koffie, water, …)

Apart:

Het is ook mogelijk om een opstelling individueel met papiertjes, poppetjes, kussens of iets dergelijks te doen. Ik doe dit alleen als de cliënt daar expliciet naar vraagt en dan liefst als opstap naar een ‘echte opstelling’. Hoewel er begrip groeit met zo’n individuele opstelling, mis ik toch de kracht van de fysieke ervaring en de flow van de energie die veel groter en voelbaarder is als je je plaats inneemt in echte opstelling met echte representanten.