Sociale levende systemen

Een sociaal systeem functioneert goed als het voldoet aan de regels en wetmatigheden die eigen zijn aan levende systemen.

Het onderzoek naar de eigenheden of eigenaardigheden is boeiend, het pad én duidelijk én onbekend. De meeste sociale systemen in onze maatschappij draaien niet goed vandaag. In mijn onderzoek probeer ik daar duidelijkheid over te krijgen en geven, …., voor een betere, harmonieuze en duurzame wereld.

Het bouwen van robuuste toekomstscenario’s is één van de thema’s die me nauw aan het hart liggen.

Inspiratiebronnen

Ik heb het geluk gehad te mogen werken met Peter Senge, Margaret Wheatley, Daniël Kim, Adam Kahane en de belangrijkste mensen te kunnen ontmoeten op de SOL-conferenties in Nederland, Zweden, Indianapolis en Parijs.

Toekomstscenario’s

Met toekomstscenario’s bouwen we , op basis van wat we nu zien, de trends, drijvende krachten en ontwikkelingen aan een aantal zeer diverse – mogelijke en fantasierijke – toekomstbeelden. We doen dat niet lineair, want de wereld evolueert niet op die manier, maar spiralend doorheen de tegengestelde krachten. de wereld. Evolueren we als wereld of samenleving naar één van die beelden? Wellicht niet, want met die toekomstverhalen willen we niet voorspellen, maar voorbereiden, ‘early warning’ ontdekken en onderzoeken welke van onze doelstellingen in verschillende van die toekomstverhalen overeind blijft en op welke manier.